Ngoài ra, theo kết quả điều tra của Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp Tây Nguyên, chỉ có khoảng 50% số hộ bón phân NPK phù hợp với quy trình, số hộ còn lại bón phân cao hơn so với mức quy định, lượng nước tưới cũng cao hơn từ 6.000 – 7.000m3/ha làm cho vườn cây xuống cấp nhanh chóng, sâu bệnh gia tăng, chi phí và gía thành tăng cao.

Để khắc phục tình trạng trên, trong những năm gần đây, ngành cà phê đã áp dụng công nghệ tế bào mới nhân invitro bằng phương pháp nuôi cấy phôi vô tính trong môi trường lỏng và giữ nguyên các đặc điểm tốt của các dòng vô tính cà phê vối ưu tú đã được tuyển chọn có năng suất cao, chất lượng và khả năng kháng bệnh tốt. Với cây cà phê từ 1gr sinh khối, trong một vài tháng có thể tạo được 60 vạn phôi vô tính có tỷ lệ tái sinh đến 47%.

Ông Nguyễn Văn Trương, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe) cho biết: “Từ năm 2009 – 2010, Vinacafe sẽ đầu tư trên 950 tỷ đồng để triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật trong tái canh cà phê nhằm góp phần thực hiện mục tiêu phát triển cà phê bền vững”. Từ mùa mưa năm 2009, Vinacafe đã tiến hành cưa ghép trên 300 ha cà phê già cỗi thay bằng các dòng cà phê vối vô tinh chọn lọc như: TR4, TR5… Đây là các dòng cà phê vối đã được Bộ NN-PTNT công nhận. Dòng cà phê này cho năng suất cao từ 4,2 – 7,3 tấn cà phê nhân/năm.

Theo số liệu của Cục Trồng trọt (Bộ NN-PTNT), hiện nay diện tích cà phê trên 20 năm tuổi của nước ta khoảng 86.000 ha, chiếm 17,3% tổng diện tích cà phê. Ngoài ra còn có trên 40.000 ha cà phê dưới 20 năm tuổi nhưng đã có biểu hiện già cỗi, sinh trưởng kém, nhiều cành không cho quả, năng suất và chất lượng thấp. Cục Trồng trọt ước tính trong vòng 5 – 10 năm tới, diện tích cà phê cần phải trồng thay thế và chuyển đổi khoảng 140.000 – 160.000 ha.