Thông Tin Liên Hệ

Mọi chi tiết liên hệ vui lòng theo các thông tin dưới đây.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẤT SÀI GÒN
  • Địa chỉ : 30/169B, Quang Trung, F10, Gò Vấp, TP. HCM
  • Văn phòng giao dịch : 54/35 Phan Văn Hớn ,P.Tân Thới Nhất Quận 12 TP.HCM
  • Điện thoại: 08-22 444 886 - 0909 38 46 38 Fax: 08-6255 8085
  • Web: datsaigon.com.vn

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m16!1m12!1m3!1d3918.7313114440944!2d106 .61456864961393!3d10.831862285710521!2m3!1f0!2f0!3 f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!2m1!1zNTQvMzUgUGhhbiBWx INuIEjhu5tuICxQLlTDom4gVGjhu5tpIE5o4bqldCBRdeG6rW4 gMTIgVFAuSENN!5e0!3m2!1svi!2s!4v1421643403578" width="600" height="450" frameborder="0" style="border:0"></iframe>Cảm ơn các bạn đã tham gia ủng hộ diễn đàn.