Chính sách hoàn trả

1/ Về việc thu hồi đổi lại hàng hóa

     - Đối với những sản phẩm công ty sản xuất bị lỗi kỹ thuật dẫn đến hàng hóa không đảm bảo chất lượng để lưu hành; Công ty đồng ý thu hồi và đổi lại lô sản phẩm đó trong phạm vi không quá 10 ngày thực hiện xong việc giao nhận hàng hóa.

2/ Về việc thu hồi trả lại hàng hóa

     - Áp dụng đối với những khách hàng công ty đồng ý cho thu hồi trả lại hàng hóa trong các chương trình hỗ trợ khách hàng đã có văn bản qui định.

     - Ngoài ra trong những trường hợp đặc biệt do lỗi của khách hàng nhưng cần được trả lại hàng hóa đã xuất bán, nhân viên phụ trách đề xuất lên và được sự đồng ý của BGĐ về việc thu hồi trả lại hàng hóa khi đó khách hàng sẽ được thông tin về phương án xử lý và đàm phán để đạt sự đồng thuận của đôi bên.

Lưu ý: Mặt hàng café rất dễ hút mùi khác, đặc biệt là các loại mỹ phẩm, do đó khách hàng không được để hàng gần các loại hàng hóa này. Khi bị nhiễm mùi lạ, Công ty không chịu trách nhiệm thu hồi