Chính Sách Thanh Toán

Trách nhiệm của Công ty CP Đất Sài

     - Thực hiện việc cung cấp hàng hóa chất lượng đúng số lượng, chất lượng như đã thỏa thuận.

     - Chịu trách nhiệm về chất lượng và tính hợp pháp của hàng hóa cung cấp cho bên B.

     - Khi có những thay đổi về giá cả, thông báo cho Khách Hàng trước 15 ngày.

     - Thu hồi và đổi lại hàng hóa bị hư hỏng do lỗi nhà sản xuất.

Trách nhiệm của Khách Hàng

     - Thanh toán đầy đủ và đúng hạn cho bên A theo thỏa thuận thanh toán hoặc hợp đồng.

     - Kiểm tra số lượng, chất lượng và chịu trách nhiệm về hàng hóa sau khi nhận hàng.