Cộng đồng Cafe

phamthanhtung04

phamthanhtung04

  • Lượt xem: 1757
  • Cập nhật: 01/06/2015

(BK-A): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Phạm Thanh Tùng 04, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12, Tphcm

huycuong26

huycuong26

  • Lượt xem: 2029
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Huy Cường 26, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

ngocphuoc29

ngocphuoc29

  • Lượt xem: 1673
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Ngọc Phước 29, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

namhieu32

namhieu32

  • Lượt xem: 1682
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Nam Hiếu 32, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

vanhao36

vanhao36

  • Lượt xem: 1691
  • Cập nhật: 06/08/2015

(BK-F): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Văn Háo 36, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...