Cộng đồng Cafe

phamthanhtung04

phamthanhtung04

  • Lượt xem: 520
  • Cập nhật: 01/06/2015

(BK-A): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Phạm Thanh Tùng 04, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12, Tphcm

thanhduoc18

thanhduoc18

  • Lượt xem: 473
  • Cập nhật: 21/06/2015

(BK-D): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thành Được 18, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

kimtran15

kimtran15

  • Lượt xem: 539
  • Cập nhật: 21/06/2015

(BK-D): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Kim Trần 15, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

sanhly01

sanhly01

  • Lượt xem: 492
  • Cập nhật: 17/07/2015

(CK-1): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Sanh Lý 01, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

thuytien22

thuytien22

  • Lượt xem: 517
  • Cập nhật: 17/07/2015

(CK-1): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thủy Tiên 22, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...