Cộng đồng Cafe

thanhthuy03

thanhthuy03

  • Lượt xem: 818
  • Cập nhật: 01/06/2015

(BK-A): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thanh Thủy 03, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12, Tphcm

quochuy11

quochuy11

  • Lượt xem: 888
  • Cập nhật: 15/06/2015

(BK-C): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Quốc Huy 11, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

anhtoan07

anhtoan07

  • Lượt xem: 815
  • Cập nhật: 08/06/2015

(BK-B): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Anh Toàn 07, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...

dctien08

dctien08

  • Lượt xem: 992
  • Cập nhật: 08/06/2015

(BK-B): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - D.C Tiến 08, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...

hoanglong09

hoanglong09

  • Lượt xem: 1320
  • Cập nhật: 08/06/2015

(BK-B): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Hoàng Long 09, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...