Cộng đồng Cafe

duyanh14

duyanh14

  • Lượt xem: 1036
  • Cập nhật: 15/06/2015

(BK-C): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Duy Anh 14, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

thanhson15

thanhson15

  • Lượt xem: 831
  • Cập nhật: 15/06/2015

(BK-C): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thanh Sơn 15, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

phamthanhtung04

phamthanhtung04

  • Lượt xem: 959
  • Cập nhật: 01/06/2015

(BK-A): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Phạm Thanh Tùng 04, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12, Tphcm

thanhduoc18

thanhduoc18

  • Lượt xem: 889
  • Cập nhật: 21/06/2015

(BK-D): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thành Được 18, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

kimtran15

kimtran15

  • Lượt xem: 1010
  • Cập nhật: 21/06/2015

(BK-D): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Kim Trần 15, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...