Cộng đồng Cafe

anhtuan07

anhtuan07

  • Lượt xem: 2067
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn -  Anh Tuân - 07, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhviet10

anhviet10

  • Lượt xem: 1683
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Anh Việt - 10, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

mytam11

mytam11

  • Lượt xem: 1769
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Mỹ Tâm - 11, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

minhthanh12

minhthanh12

  • Lượt xem: 1635
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Minh Thành 12, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhtuan07l2

anhtuan07l2

  • Lượt xem: 1705
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Anh Tuân Mã số : 07 Like Or Share facebook :