Cộng đồng Cafe

huycuong26

huycuong26

  • Lượt xem: 656
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Huy Cường 26, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

ngocphuoc29

ngocphuoc29

  • Lượt xem: 434
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Ngọc Phước 29, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

namhieu32

namhieu32

  • Lượt xem: 464
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Nam Hiếu 32, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

vanhao36

vanhao36

  • Lượt xem: 465
  • Cập nhật: 06/08/2015

(BK-F): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Văn Háo 36, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

vanle37

vanle37

  • Lượt xem: 454
  • Cập nhật: 06/08/2015

(BK-F): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Văn Lễ 37, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...