Cộng đồng Cafe

baonam23

baonam23

  • Lượt xem: 572
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Bảo Nam 23, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...

haianh14l2

haianh14l2

  • Lượt xem: 749
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Hải Anh 14, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

thanhmai25

thanhmai25

  • Lượt xem: 761
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thanh Mai 25, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

huycuong26

huycuong26

  • Lượt xem: 1038
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Huy Cường 26, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

ngocphuoc29

ngocphuoc29

  • Lượt xem: 768
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Ngọc Phước 29, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...