Cộng đồng Cafe

thuha46

thuha46

  • Lượt xem: 462
  • Cập nhật: 11/08/2015

(BK-G): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thu Hà 46, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

tuan47

tuan47

  • Lượt xem: 451
  • Cập nhật: 11/08/2015

(BK-G): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Tuấn 47, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

ngoctruong48

ngoctruong48

  • Lượt xem: 455
  • Cập nhật: 11/08/2015

(BK-G): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Ngọc Trường 48, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

hoangnam44

hoangnam44

  • Lượt xem: 451
  • Cập nhật: 11/08/2015

(BK-G): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Hoàng Nam 44, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

hoangnam44l2

hoangnam44l2

  • Lượt xem: 557
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Kỳ Nam 44, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm