Cộng đồng Cafe

haianh14l2

haianh14l2

  • Lượt xem: 645
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Hải Anh 14, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

thanhmai25

thanhmai25

  • Lượt xem: 671
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thanh Mai 25, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

huycuong26

huycuong26

  • Lượt xem: 917
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Huy Cường 26, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

ngocphuoc29

ngocphuoc29

  • Lượt xem: 666
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Ngọc Phước 29, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...  

namhieu32

namhieu32

  • Lượt xem: 694
  • Cập nhật: 28/07/2015

(BK-E): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn -  Nam Hiếu 32, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...