Cộng đồng Cafe

chihieu52

chihieu52

  • Lượt xem: 415
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Chí Hiếu 52, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

huythao56

huythao56

  • Lượt xem: 426
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Huy Thảo 56, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

thientam55

thientam55

  • Lượt xem: 945
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thiện Tâm 55, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

thanhlieu58

thanhlieu58

  • Lượt xem: 441
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Thanh Liễu 58, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

minhtan59

minhtan59

  • Lượt xem: 420
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Minh Tân 59, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm