Cộng đồng Cafe

nguyenbao01

nguyenbao01

  • Lượt xem: 419
  • Cập nhật: 02/05/2016

(BK-A): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Trần Nguyên Bảo - 01, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhtuan04

anhtuan04

  • Lượt xem: 302
  • Cập nhật: 02/05/2016

(BK-A): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Lê Đình Anh Tuấn - 04, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

nhatquan05

nhatquan05

  • Lượt xem: 304
  • Cập nhật: 02/05/2016

(BK-A): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Phạm Nhật Quân - 05, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

giaky06

giaky06

  • Lượt xem: 289
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Gia Kỳ - 06, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhtuan07

anhtuan07

  • Lượt xem: 598
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn -  Anh Tuân - 07, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú