Cộng đồng Cafe

ngoctruong48

ngoctruong48

  • Lượt xem: 789
  • Cập nhật: 11/08/2015

(BK-G): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Ngọc Trường 48, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

hoangnam44

hoangnam44

  • Lượt xem: 782
  • Cập nhật: 11/08/2015

(BK-G): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Hoàng Nam 44, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

hoangnam44l2

hoangnam44l2

  • Lượt xem: 953
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Kỳ Nam 44, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

chihieu52

chihieu52

  • Lượt xem: 740
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Chí Hiếu 52, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm

huythao56

huythao56

  • Lượt xem: 780
  • Cập nhật: 17/08/2015

(BK-H): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Huy Thảo 56, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12 và 69 Nguyễn Ảnh Thủ, Hiệp Thành, Q12, tphcm