Cộng đồng Cafe

anhviet10

anhviet10

  • Lượt xem: 429
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Anh Việt - 10, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

mytam11

mytam11

  • Lượt xem: 519
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Mỹ Tâm - 11, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

minhthanh12

minhthanh12

  • Lượt xem: 454
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Minh Thành 12, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

hoanggiang13

hoanggiang13

  • Lượt xem: 1093
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Hoàng Giang 13, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

duccuong14

duccuong14

  • Lượt xem: 432
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Đức Cường 14, cuộc tohi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú