Cộng đồng Cafe

minhtuan24

minhtuan24

  • Lượt xem: 229
  • Cập nhật: 23/05/2016

(BK-D): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Minh Tuân 24, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

ngoctuyen25

ngoctuyen25

  • Lượt xem: 250
  • Cập nhật: 23/05/2016

(BK-D): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Ngọc Tuyền 25, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

hoanggiang13l2

hoanggiang13l2

  • Lượt xem: 283
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Hoàng Giang Mã số : 13 Like Or Share facebook :  

anhtuan07l2

anhtuan07l2

  • Lượt xem: 333
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Anh Tuân Mã số : 07 Like Or Share facebook :  

hongdan02l2

hongdan02l2

  • Lượt xem: 330
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Hồng Dân Mã số : 02 Like Or Share facebook :