Cộng đồng Cafe

giaky06

giaky06

  • Lượt xem: 833
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Gia Kỳ - 06, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhtuan07

anhtuan07

  • Lượt xem: 1174
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn -  Anh Tuân - 07, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhviet10

anhviet10

  • Lượt xem: 807
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Anh Việt - 10, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

mytam11

mytam11

  • Lượt xem: 888
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Mỹ Tâm - 11, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

minhthanh12

minhthanh12

  • Lượt xem: 776
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Minh Thành 12, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú