Cộng đồng Cafe

nhatquan05

nhatquan05

  • Lượt xem: 638
  • Cập nhật: 02/05/2016

(BK-A): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Phạm Nhật Quân - 05, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

giaky06

giaky06

  • Lượt xem: 688
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Gia Kỳ - 06, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhtuan07

anhtuan07

  • Lượt xem: 1012
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn -  Anh Tuân - 07, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

anhviet10

anhviet10

  • Lượt xem: 654
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Anh Việt - 10, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

mytam11

mytam11

  • Lượt xem: 726
  • Cập nhật: 09/05/2016

(BK-B): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Mỹ Tâm - 11, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú