Cộng đồng Cafe

hoanggiang13

hoanggiang13

  • Lượt xem: 1414
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Hoàng Giang 13, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

duccuong14

duccuong14

  • Lượt xem: 797
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Đức Cường 14, cuộc tohi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

tuananh16

tuananh16

  • Lượt xem: 1946
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Tuấn Anh 16, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

ngocphu17

ngocphu17

  • Lượt xem: 750
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Ngọc Phú 17, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

nguyenphu19

nguyenphu19

  • Lượt xem: 750
  • Cập nhật: 16/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Nguyên Phú 19, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú