Cộng đồng Cafe

congtien20

congtien20

  • Lượt xem: 730
  • Cập nhật: 23/05/2016

(BK-C): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn -Công Tiền 20, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

trunghung23

trunghung23

  • Lượt xem: 702
  • Cập nhật: 23/05/2016

(BK-D): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Trung Hưng 23, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

minhtuan24

minhtuan24

  • Lượt xem: 728
  • Cập nhật: 23/05/2016

(BK-D): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Minh Tuân 24, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

ngoctuyen25

ngoctuyen25

  • Lượt xem: 739
  • Cập nhật: 23/05/2016

(BK-D): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Ngọc Tuyền 25, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 44 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú

hoanggiang13l2

hoanggiang13l2

  • Lượt xem: 798
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Hoàng Giang Mã số : 13 Like Or Share facebook :