Cộng đồng Cafe

anhtuan07l2

anhtuan07l2

  • Lượt xem: 784
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Anh Tuân Mã số : 07 Like Or Share facebook :  

hongdan02l2

hongdan02l2

  • Lượt xem: 755
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Hồng Dân Mã số : 02 Like Or Share facebook :  

nguyenbao01l2

nguyenbao01l2

  • Lượt xem: 636
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Nguyên Bảo Mã số : 01 Like Or Share facebook :  

vantama03l2

vantama03l2

  • Lượt xem: 761
  • Cập nhật: 09/06/2016

(BK-1): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Văn Tám - A03, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại Cafe Yến Thăng - Q7

phamcongson01

phamcongson01

  • Lượt xem: 836
  • Cập nhật: 22/05/2015

Thí Sinh Phạm Công Sơn, trong chương trình SaiGon Idol Đất Sài Gòn với bài Hát : Cô Bé Mùa Đông