Cộng đồng Cafe

hoanggiang13l2

hoanggiang13l2

  • Lượt xem: 675
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Hoàng Giang Mã số : 13 Like Or Share facebook :  

anhtuan07l2

anhtuan07l2

  • Lượt xem: 713
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Anh Tuân Mã số : 07 Like Or Share facebook :  

hongdan02l2

hongdan02l2

  • Lượt xem: 693
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Hồng Dân Mã số : 02 Like Or Share facebook :  

nguyenbao01l2

nguyenbao01l2

  • Lượt xem: 575
  • Cập nhật: 07/06/2016

Tên thí sinh : Nguyên Bảo Mã số : 01 Like Or Share facebook :  

vantama03l2

vantama03l2

  • Lượt xem: 701
  • Cập nhật: 09/06/2016

(BK-1): SaiGon Idol 2, cafe Đất Sài Gòn - Văn Tám - A03, cuộc thi Sài Gòn Idol lần 2, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại Cafe Yến Thăng - Q7