Cộng đồng Cafe

anhtoan07

anhtoan07

  • Lượt xem: 1758
  • Cập nhật: 08/06/2015

(BK-B): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Anh Toàn 07, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...

dctien08

dctien08

  • Lượt xem: 1984
  • Cập nhật: 08/06/2015

(BK-B): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - D.C Tiến 08, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...

hoanglong09

hoanglong09

  • Lượt xem: 2316
  • Cập nhật: 08/06/2015

(BK-B): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Hoàng Long 09, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...

vanchien10

vanchien10

  • Lượt xem: 1811
  • Cập nhật: 15/06/2015

(BK-C): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Văn Chiến 10, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...      

duyanh14

duyanh14

  • Lượt xem: 1916
  • Cập nhật: 15/06/2015

(BK-C): SaiGon Idol, cafe Đất Sài Gòn - Duy Anh 14, cuộc thi Sài Gòn Idol, cuộc thi âm nhạc. Đất Sài Gòn, tổ chức tại 65A Phan Văn Hớn, P Tân Thới Nhất, Phường 12,...