Hoàn thành chỉ tiêu tháng 01 nhận 700USD, Hoàng Quốc Gia đạt giải

  • Lượt xem: 2381
  • Cập nhật: 05/02/2016

Ông Hoàng Quốc Gia, chức vụ: Giám sát bán hàng đã hoàn thành xuất sắc kế hoạch chỉ tiêu thi đua giám sát bán hàng toàn quốc tháng 01/2015 với trị giá 700 USD

Bằng khen cho anh Hoàng Quốc Gia, giám sát bán hàng đạt giải 700USD

Bằng khen cho anh Hoàng Quốc Gia, giám sát bán hàng đạt giải 700USD

Widget is loading comments...