SaiGon Idol - Danh sách thí sinh Chung Kết Khu Vực

  • Lượt xem: 2355
  • Cập nhật: 19/08/2016

1.1 Danh sách thí sinh Quán Cafe Đất Sài Gòn

STT Tên Thí Sinh  SBD
1 Nhật Thăng 27
2 Ngọc Thắng 03
3 Nghĩa Bình 09
4 Già Kỳ 21
5 Nam Cường 18
6 Tưởng Vy 15 (Hạt Giống)
7 Mỹ Linh 31 (Hạt Giống)
8 Hồng Dân 37

1.2. Danh sách thí sinh tăng like Quán Cafe Đất Sài Gòn

STT Tên Thí Sinh - SBD Số Like + View & Kết quả
1 Hoàng Giang - 13   134  - Đạt
2 Nguyên Bảo - 01 62  - Loại

1.3. Danh sách bốc thăm vòng Chung Kết Đối Đầu Quán Cafe Đất Sài Gòn.

STT Tên Thí Sinh - SBD Tên Thí Sinh - SBD Thời Gian
1 Ngọc Thắng - 03 Gia Kỳ - 21 20h - 26/08
2 Nam Cường - 18 Tường Vy -1 5 20h - 26/08
3 Mỹ Linh - A08 Nhật Thăng - 27 20h - 28/08
4 Nghĩa Bình - 09 Hồng Dân - 37 20h - 28/08

2. Danh sách thí sinh Quán Cafe Lộ Thiên Bình Định

STT Tên Thí Sinh SBD
1 Tường Vũ B32 (Hạt Giống)
2 Tường Vy B31
3 Việt Anh B04 (Hạt Giống)
4 Nhật Quý B..
5 Kiều Hạnh B..

3.1 Danh sách thí sinh Quán Cafe Yến Thăng Q7

STT     Tên Thí Sinh  SBD
1 Đình Tân                                    A21 (Hạt Giống)
2 Lê Minh A06
3 Thái Sơn A02
4 Chí Linh A08
5 Dương Em A25
6 Tấn Hưng A39 (Hạt Giống)
7 Ngọc Sỹ A35
8 Quốc phương A28

3.2. Danh sách thí sinh tăng like Cafe Q7

STT Tên Thí Sinh - SBD Số Like + View & Kết quả
1 Văn Tám - A03  188

3.3 Danh sách bốc thăm vòng Chung Kết Đối Đầu Cafe Q7.

STT Tên Thí Sinh - SBD Tên Thí Sinh - SBD Thời Gian
1 Đình Tân - A21 Ngọc Sỹ - A35 20h - 27/08
2 Chí Linh - A08 Dương Em - A25 20h - 27/08
3 Thái Sơn - A02 Tấn Hưng (A39)  - Văn Tám (A03) 20h - 27/08
4 Lê Minh - A06 Quốc Phương - A28 20h - 27/08

Địa Chỉ Thi:

1. 44 Nguyễn Cửu Đàm, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM

2. 615 Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, cách cầu Phú Mỹ 200m.

Đất Sài Gòn vui mừng chào đón toàn bộ khách hàng tới tham gia và ủng hộ cho các thí sinh.

Widget is loading comments...