Tin hoạt động

Bán kết 1 và danh sách thi sinh vào Chung Kết

Bán kết 1 và danh sách thi sinh vào Chung Kết

  • Lượt xem: 2596
  • Cập nhật: 07/06/2016

Đêm 31/05 và 01/06 19h30 thời điểm bắt đầu bán kết 1 cuộc thi SaiGon Idol 2, các thí sinh cao điểm tại các vòng bán kết bảng A,B,C,D bốc thăm chia bảng cùng tranh tài để chọn ra 5,6 thí sinh xuất sắc nhất cùng vào Chung Kết.

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng D SaiGon Idol 21/05/2016

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng D SaiGon Idol 21/05/2016

  • Lượt xem: 2477
  • Cập nhật: 23/05/2016

Đêm 21/05 19h30 thời điểm bắt đầu bán kết bảng D cuộc thi SaiGon Idol 2, các thí sinh đạt điểm cao nhất tại các vòng sơ khảo cùng thi bán kết để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết 1 dự kiến đầu tháng 6.

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng C SaiGon Idol 14/05/2016

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng C SaiGon Idol 14/05/2016

  • Lượt xem: 2449
  • Cập nhật: 16/05/2016

Đêm 14/05 19h30 thời điểm bắt đầu bán kết bảng C cuộc thi SaiGon Idol 2, các thí sinh đạt điểm cao nhất tại các vòng sơ khảo cùng thi bán kết để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết 1 dự kiến đầu tháng 6.

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng B SaiGon Idol 07/05/2016

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng B SaiGon Idol 07/05/2016

  • Lượt xem: 2334
  • Cập nhật: 09/05/2016

Đêm 07/05 19h30 thời điểm bắt đầu bán kết bảng B cuộc thi SaiGon Idol 2, các thí sinh đạt điểm cao nhất tại các vòng sơ khảo cùng thi bán kết để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết 1 dự kiến đầu tháng 6.

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng A SaiGon Idol 05/2016

Like Cộng Đồng - Thí sinh BK bảng A SaiGon Idol 05/2016

  • Lượt xem: 2409
  • Cập nhật: 02/05/2016

Đêm 30/04 19h30 thời điểm bắt đầu bán kết bảng A cuộc thi SaiGon Idol 2, các thí sinh đạt điểm cao nhất tại các vòng sơ khảo cùng thi bán kết để chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất tham gia vòng chung kết 1 dự kiến đầu tháng 6.