Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên Cà phê Đất Sài Gòn

Tuyển dụng nhân viên Cà phê Đất Sài Gòn

  • Lượt xem: 1963
  • Cập nhật: 05/02/2015

Tiêu chí: “Giỏi nhất không phải là người tốt nhất, người tốt nhất là người phù hợp nhất với công ty”. Nhằm mở rộng Hệ thống Chuỗi kinh doanh Nhượng quyền Café To go...! Chúng tôi tuyển ứng viên phù hợp với các vị trí sau

Tuyển dụng nhân viên Cà phê Đất Sài Gòn năm 2015

Tuyển dụng nhân viên Cà phê Đất Sài Gòn năm 2015

  • Lượt xem: 11663
  • Cập nhật: 06/02/2015

“Giỏi nhất không phải là người tốt nhất, người tốt nhất là người phù hợp nhất với công ty”. Nhằm mở rộng Hệ thống Chuỗi kinh doanh Nhượng quyền Café To go...! Chúng tôi tuyển ứng viên phù hợp với các vị trí sau