>> Danh Sách Video Cafe Đất Sài Gòn

SaiGon Idol lần 2(Cuộc Thi Âm Nhạc lần 2)

SaiGon Idol lần 1(Cuộc Thi Âm Nhạc)

Trò Chơi Âm Nhạc Lần 2

Trò Chơi Âm Nhạc Lần 1