(Bán Kết 1) Cà phê hát với nhau Đất Sài Gòn - Thanh Phương - Hãy về bên em