Buổi dã ngoại ngoài trời, họp nhóm tại công viên Gia Định