Hoàn vốn đầu tư cafe, kinh doanh cafe nhượng quyền